top of page
Weixin Image_20230915163708.jpg
“心安理得”艺术展

力邦美术馆
4211 No. 3 Rd, Richmond, BC

9月30日 2:00-5:00 Public Opening
10月1日至3日 11am-6pm
Weixin Image_20230915163703.jpg

        Ming Qian (Henry) Wang 于 2007 年 2 月 21 日出生于中国北京。11 岁时移居加拿大。从五岁起,王明谦就开始通过绘画探索创作的自由,并在这一过程中体验到了艺术天性的绽放。他爱上了艺术和想象的世界。

        在 2020 年初疫情开始时,henry在他的公寓里经历了极度的孤独,这促使他开始了新的创作之旅。他一直对绘画和绘制物体和人物插图的想法很感兴趣,但疫情期间与世隔绝的经历磨练了他的心智,让他对艺术有了不同的看法。他的作品越来越多地结合了想象力和对周围生活的观察。因此,他创作了大量的作品,既有对人类情感的扭曲呈现,也有对大自然和平的描绘。

​活动相关报道

https://www.straight.com/listings/events/1437857

https://www.richmond-news.com/local-arts/teenage-artist-holds-first-solo-art-exhibition-in-richmond-7622357

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=QTaMqjxK40CsPLaT&v=wLy2ecb6_Ro&feature=youtu.be

https://preview-art.com/event/opening-reception-of-peace-of-my-mind-art-by-mingqian-henry-wang/

Weixin Image_20230915163713.jpg
Weixin Image_20230915163726.jpg
Weixin Image_20230915163650.jpg
Weixin Image_20230915163717.jpg
IMG_5832 copy-gigapixel-standard-width-3000px-SharpenAI-Motion copy.jpg
IMG_5800 copy-gigapixel-standard-width-3000px02.jpg
微信图片_20230926001656.jpg
微信图片_20230926001705.jpg
微信图片_20230926001649.jpg
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
bottom of page